Reality zvonek

Výstavba Kroměříž - Postoupky

Úvodní strana » Výstavba domů a bytů » Výstavba Kroměříž - Postoupky
Foto Výstavba Kroměříž - Postoupky

PRODEJ POZASTAVEN 


Charakteristika území Kroměříž, místní části Postoupky - parcely Padělky

Řešené území leží v severozápadním sektoru města Kroměříže. Je na vyvýšené mírně se svažující ploše, dostatečně vysoko nad záplavovou oblastí. Podloží je tvořené pískovými naplaveninami řeky Moravy, prokládané jílovými vrstvami. Vymezeno je silnící č. 47 Kojetín Kroměříž, která po dobudování dálnice podstatně ztratí na frekvenci dopravy a svahem nad stávající místní částí Postoupky. V současnosti je území využíváno pro zemědělskou výrobu v pronájmu Agrodružstva Postoupky. Okolní stávající zástavba je převážně obytná s rodinnými domky .

Zástavba je založena na principu zřízení dvou komunikací souběžných se silnicí č. 47. Okolo budou jednotlivé parcely, podle přílohy č. 1. Předpokládá se v severní části pozemku s výhledem na lužní lesy Dolnomoravského úvalu čtyři větší parcely cca po 1 000 m . Ve střední části pak parcely cca okolo 700 m2, a v jižní části malé parcely určené na dvojdomky, nebo řadovou výstavbu. Předpokládáme, že budeme do budoucna navrhovat investorům možná stavební řešení tak, aby celkové vyznění území bylo harmonické.

Toto řešení jednak minimalizuje náklady na zasíťování, jednak se neuzavírá řešení dalších etap rozvoje směrem až k místní části Hradisko. Projektovou přípravu sítí i jejich realizaci až po přípojky na jednotlivé parcely bude zabezpečovat s.r.o. Spolia invest Kroměříž. Jednotlivá stavební řešení si budou investoři řešit sami. Nabízíme další spolupráci na zabezpečení uzemní dokumentace, zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního dozoru atd.

Součástí sítí budou následující části:

  • Komunikace, včetně chodníků. Odstavné plochy budou v rámci jednotlivých parcel
  • Veřejné osvětlení
  • Inženýrské sítě
  • Kanalizace
  • Vodovod
  • Plynovod
  • Rozvody elektrické energie

Dopravní systém navazuje na komunikační systém města Kroměříže komunikací č. 47, zhruba ve vzdálenosti 3 km je nájezd na dálnici D1. Vzhledem k převýšení mezi dálnicí realizovanou investicí, nebude její provoz ovlivňovat hlukovou hladinu lokality.
Z lokality je cca 1 km na železniční zastávku Postoupky na trati Kroměříž - Kojetín.


Naše snaha při návrhu směřovala k vytvoření části města, jež by mělo výraznou identitu, klidového bydlení, podřízenou ovšem dobré dopravní dostupnosti do Kroměříže, ať už automobilovou, autobusovou a vlakovou dopravou. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření jasně definovaného prostoru s kompozičními principy, s bydlením daleko od všech emisí ale současně s požadavkem výborné dopravní dostupnosti do Kroměříže, nebo po dálnici kamkoliv jinam.

Osa předpokládané výstavby je téměř ideálně sever - jih, což umožní i stavbu
nizkoenergetických objektů s využitím slunečního záření.

schema_pozemky_Postoupkylogo

Náhled schéma pozemku Postoupky v pdf.

O další informace se obracejte na

RS Zvonek s.r.o.
Vejvanovského 384
tel/fax 573 331 995
Klára Šumberová
767 01 Kroměříž
e-mail: sumberova@reality-zvonek.cz

Spolia invest s.r.o,
Miličovo nám. 560/11 a
teL/fex 573 332 173
ing. arch. Ladislav Koukal
767 01 Kroměříž
e- mail: spolia@email.cz
ing. Zdenek Hofírek

Vizualizace a fotogalerie

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

postoupky02 postoupky5 postviz700

Zobrazit: Řadový domek koncový, Řadový domek středový, Sólo domek malý, Sólo domek velkýVýstavba domů a bytů

Archiv výstavby

Spojte se s našimi makléři

Kroměříž
573 331 995
603 273 467

Olomouc
573 331 995
603 273 461

Lipník nad Bečvou
573 331 995

Holešov
573 331 995
733 735 583


Tvorba WWW stránek © 2008 Winternet | mapa webu